Poznanie Referencie Filmy FAQ

Neurologický výskum potvrdzuje, že bežný spôsob výuky na školách, ktorý je založený na nezmyselnom memorovaní informácií nerozvíja v človeku nič, ba naopak ubíja jeho produktivitu.

Každá organizácia či firma môže optimálne fungovať len za predpokladu, že všetci zúčastnení majú spoločný zámer a sú zosynchronizovaní ako bunky v tele. Len vtedy dosiahnu najvyššiu produktivitu. Najdôležitejším faktorom je teda radosť z vykonávanej činnosti a nie len predstava radosti z výplaty. Keď niekto niečo chce z radosti robiť, tak sa to naučí a netreba mu na to žiadnu školu ani certifikát. Preto je najdôležitejšie príjmať ludí, s ktorými chceme niečo spoločne tvoriť podľa ich záujmov a dôvodu prečo sa chcú zúčastniť na spolutvorení v našej organizácií alebo firme.

Starý model vyzeral tak, že si firmy a organizácie vyberali ľudí podľa titulov a certifikátov. Budme úprimní a zvážme, či je titul alebo certifikát dôležitejší ako dôvod prečo chce ísť niekto danú prácu vykonávať. Ľudia si často robia školy a tituly len preto, aby ich niekto zamestnal, alebo len kvôli predstave ich rodičov. Potom nevykonávajú činnosť z radosti a celé dni sa trápia len kvôli predstave výplaty, čoho výsledkom je nízka produktivita a časom zdravotné problémy.

Najvyššiu produktivitu dosahuje človek vtedy, keď je jeho mozog a srdce v koherentnom stave a je teda fyzicky aj mentálne v rovnováhe.

To ako myslíme a ako sa cítime vytvára elektromagnetické vlnenie.
– Keď sa 2 a viacero vĺn vo fáze stretne, dochádza ku konštruktívnej interferencií (posilneniu vlny). To v živote vnímame ako súznenie s druhým človekom a získame viac energie.
– Pri deštruktívnej interferencií niesu vlny vo fáze a navzájom sa oslabia alebo zrušia. To vnímame ako nezhody a cítime sa vyčerpaný.

Položme si teda pár otázok.

– Dosiahne naša činnosť väčší úspech keď budú všetci v radosti kooperovať, alebo keď im pôjde len o výplatu?
– Chceme spolupracovať s ľudmi, ktorí sa tešia len na koniec práce, na dovolenku a výplatu? Alebo s ľudmi, ktorí sa tešia do práce a vidia v nej zmysel svojho života?
– Chceme podnikať tak, aby sme boli čo najväčším prínosom pre spoločnosť, prírodu a mohli sme v radosti zaspávať a s nadšením vstávať? Alebo aby sme mali čo najväčší zisk? Čo sa nám nakoniec vždy vypomstí v tom, že vo vnútri budeme cítiť prázdnotu a nič nám ju dlhodobo nevyplní?

Ak je teda vaším cieľom dosiahnuť čo najviac radosti a spokojných zamestnancov či zákazníkov, čoho konečným výsledkom je aj viac hojnosti, tak ma môžete kontaktovať formulárom nižšie. *Dôkladnou vnútornou zmenou si musí hlavne prejsť vedenie spoločnosti až potom zamestnanci.


KONTAKTNÝ FORMULÁR