Poznanie Referencie Filmy FAQ

V dnešnej informačnej dobe, máme jedinečnú možnosť získať v krátkom čase znalosti, ktoré mnohým vedcom, fylozofom
a mystikom zabrali celé životy.

Zotrvávanie v nevedomosti, je len osobná voľba.

Porozumenie a využitie informácií, závisí od schopnosti človeka kriticky myslieť a jeho emocionálnej inteligencie.
Všetci si prečítajú alebo vypočujú tie isté slová, ale nie každý im porozumie rovnako. Niekto vníma povrch, iný
nahliadne pod neho a niekto je schopný preniknúť do hĺbky a aplikovať nové poznanie v praktickom živote.

V roku 2011 som si uvedomil ako spoločnosť (ne)funguje.
Preto som zodpovednosť za svoje vzdelanie vzal do vlastných rúk a odišiel som z vysokej školy.
A postupne som zistil, že vonkaší svet je projekciou vedomia. Preto veda, ktorá skúma túto projekciu, skúma iba dôsledok, nie príčinu. A len veda, ktorá
vychádza z tohoto poznatku, môže byť objektívna.

Zdroje na inšpiráciu:

Neville Goddard – prednášky a knihy
Abraham/Esther Hicks – prednášky a knihy
Seth speaks/Seth material – Jane Roberts
Bruno Groening
PhDr. Petr Chobot – MOSOQ KARPAY  “indiánsky” systém sebarozvoja
Wim Hof – otužovanie a nájdenie liečivého priatela v chlade a dychu
David Wilock – prednášky a knihy
Gregg Braden – prednášky a knihy

HEARTH MATH INSTITUTE
Dr. Joe Dispenza – neurobiológia
Bruce Lipton, Ph.D – epigenetika
Dr. Jan Martin Stranský – neurológia
Dr. Stanislav Grof – transpersonálna psychológia
Dr. Masaru Emoto – vplyv elektromagnetizmu/vibrácií/emócií na vodu
John E. Dunn Ph.D – Schopnosť DNA sa teleportovať

Vplyv energie (bio fotónov) na zdravie biologického organizmu:
Dr. Fritz-Albert Popp
Dr. Peter Gariaev
Dr. Cleve Backster

Kvantová fyzika:
James Clerk Maxwell
Dr. Andrew Truscott
Louis de Broglie
Albert Einstein
John Wheeler
Max Planck
Ján Rak

Štatistické vyhodnocovanie a monitorovanie vplyvu meditácií na okolie a vývoj spoločnosti:
Elizabeth Rauscher, Ph.D – Global Coherence Initiative

Lucídne snívanie (LD), exteriorizácia/vytelesnenie (OBE) – mimotelové vnímanie:
Robert A. Monroe – MONROE INSTITUTE
Stephen LaBerge, Ph.D – THE LUCIDITY INSTITUTE
UNIVERSITY OF CONSCIOUSNESS
Graham Nicholls
Dr. Penny Sartori
Robert Waggoner

Minulé životy, „posmrtný“ život a inkarnácia:
Dr. Michael Newton
Dr. Ian Stevenson
Dr. Jim Tucker

Zážitky blízko “smrti” (NDE) – mimotelové vnímanie:
Dr. Raymond Moody
Dr. Pin van Lommel
Dr. Sam Parnia

Diaľkové pátranie a telepatia:
Nikolai Alexandrovich Kozyrev (1908-1983)
Leonard Leonidovich Vasilev (1891-1966)
Alexander V. Trofimov (ISRICA)
Aleksei N. Leontiev (1903-1979)
K.E. Tsiolkovsky (1857-1935)
Vlail P. Kaznacheev (1924-)
Dr. Rupert Sheldrake

Vplyv a medicínske využitie psychotropných látok/rastlín:
MAPS (Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies)
HEFFTER RESEARCH INSTITUTE
ICEERS
Dr. Dennis McKenna, Ph.D
Paul Stamets, Ph.D
Dr. Stanislav Grof

Torzné polia/éter/fyzikálne vákum – všadeprítomná vedomá, živá energia:
Nikolai Alexandrovich Kozyrev (1908-1983)
A. E. Akimov
G.I. Šipov

Učí len vlastná skúsenosť, nie slová.