Poznanie Referencie Filmy FAQ

O mne

***

Mal som sen a čím bdelejší som chcel v ňom byť, tým viac sa rozostroval. Až v okamihu, keď som sa úplne uvoľnil a pustil som akúkoľvek SNAHU ho kontrolovať, sa celý sen stal živší, ako tento svet, v ktorom žijeme. Videl som, počul, dotýkal sa a cítil všetko. Uvedomil som si, že mojou úlohou nie je teda kontrolovať nič mimo mňa, ale len vysloviť svoje želanie a umožniť jeho naplnenie, svojim pocitom.
To, čo nazývame bohom, vesmírom, absolútnom
alebo vedomím, je v nás. Je to tá sila, ktorá riadi a organizuje nekonečné množstvo procesov v našich telách i vonkajšom svete.
Aby táto tvorba nášho vnútra ožila, museli sme do nej vstúpiť a stať sa človekom. Avšak niekedy pri tomto prechode zabudneme,
kým naozaj sme. Keď si na to spomenieme a uvoľníme sa v dôvere, že táto naša božská časť všetko zorganizuje. Tak tak ako sa mi oživil sen, sa nám oživí aj sen života.
Na
še vnútro vie 24/7 kde je to, čo chceme a pozná k tomu tú najkratšiu a najlepšiu cestu priamo pre nás. Je predsa súčasťou každého a všetkého. A preto nám neustále posiela signály, kde to je a ako sa k tomu dostať. No my sme schopný „počuť“ len vtedy, keď sa uvoľníme a umožníme si riadiť sa POCITOM a nie SNAHOU z našej MYSLE.
A práve tomu sa venujem. Ako prejsť cez analytickú bariéru mysle, ktorá je u každého rozdielna v závislosti od našej výchovy a presvedčení. Aby sme sa mohli vrátiť do srdca a cítiť toto vnútorné spojenie
s bohom, čím si umožníme vrátiť sa do dôvery, pocitu sily, naplnenia, radosti a lásky, ktoré sú nám prirodzené. Keď si dovolíme sa cítiť úžasne vopred, tak sa nám postupne naplnia aj naše želania a sny.

***

Život je cesta svetom, ktorý nám odzrkadľuje náš stav mysle. Jednou z mojich túžob, je zdieľanie poznania, ktoré nám umožňuje zmeniť náš stav mysle tak, aby sme si mohli naplniť vlastné sny a žiť plnohodnotný život v zdravý, láske a hojnosti.

Hovor len vtedy, keď to, čo chceš povedať, je múdrejšie, ako mlčanie.“ Sokrates

Zdieľam môj osobný pohľad na svet. To, čo sa mi osobne potvrdilo v praxi. Nepovažujem sa za duchovného človeka, ale realistu. Moje vnímanie reality sa len líši od toho konvenčného.

Najvyššou úlohou nie je teoretické poznanie, ale praktické umenie žiť.“ Sokrates

Vďaka rôznym technikám tréningu predstavivosti a mysle, som prešiel z role obete do role tvorcu. Veda a fyzický tning, mi umožnili tieto techniky lepšie pochopiť, demistifikovať a integrovať do života. Každý má možnosť byť kýmkoľvek a dosiahnuť čokoľvek. Je to ako so svalmi. Má ich každý, ale keď ich netrénuje, tak neobjaví svoju silu.

Keď sa chceme priblížiť k pravde, musíme sa najskôr vzdialiť od všedného života.“  Sokrates

Rovnováha cítenia a analytického myslenia, je pre mňa najdôležitejšia. Výkyvom z takejto rovnováhy, sa môžeme stať naivným ezoterikom, alebo slepým intelektuálom. Jasná myseľ s otvoreným srdcom, nám umožňuje objektívnejší pohľad na svet.

Existuje len jedno dobro, a to vedomosť, existuje len jedno zlo – nevedomosť.“ Sokrates

Výpovednú hodnotu pre mňa má charakter a schopnosti ako sebadisciplína, emocionálna inteligencia a predstavivosť. Nie papier. Najlepším odborníkom je z môjho pohľadu ten, kto objavil naplnenie v tom, čo robí z radosti a nie zo snahy niečo dokázať.

Ozajstná múdrosť spočíva v poznaní vlastnej nevedomosti.“ Sokrates

Náš život a všetky fakty v ňom, sú obrazom nášho vnútorného stavu, našich myšlienok a toho čo cítime ako pravdu. Preto nesledujem médiá ani správy. Svoju pozornosť udržujem na myšlienkach a faktoch, ktoré vo mne vzbudzujú dobré pocity a predstavám, v akom svete chcem žiť.

Tajomstvo zmeny nie je v zameraní energie na boj so starým, ale na budovanie nového.“ Sokrates

Mojím zámerom je umožniť komukoľvek kto ma záujem, prežiť vlastnou skúsenosťou, že vonkajší svet je len tieňom našej predstavy. A preto v ňom objavíme len to, čo najprv objavíme v sebe.

„Radosť musíme čerpať zo seba, nie z iných.“ — Sokrates

Počas života som si viac krát myslel, ako už všetkému rozumiem. No „čas“ mi opakovane ukázal, že môj aktuálny stav mysle a vnímanie sveta, sa neustále rozvíja. Dokonalosť by znamenala koniec života. Naša nesmrteľnosť spočíva v neustálom rozvoji.

Viem, že nič neviem.“ Sokrates