Poznanie Referencie Filmy FAQ

ODPORÚČANÉ FILMY

Následujúce filmy môžu byť prínosom do života. Dalo by sa ich nazvať dokumenárnymi filmami, ktoré obrazne znázorňujú realitu (sen) v ktorom žijeme. Každý divák uvidí ten istý film, ale nie každý porozumie rovnako. Porozumenie zavisí od stavu mysle. (Veľa z filmov nájdete napr. TU )

Being There
– Život je zhmotnený stav mysle/vedomia. Keď niesme v mysli ale dôvere ako malé deti, tak nám všetko vychádza.

The Jaguar
Prirodzený stav mysle indiánov a napojenie na ducha prírody

Raya and the Last Dragon
– Rozprávka ukazuje dôležitosť dôvery v zdroj (boha) a ako sme bez nej stratený. Časom so skamenelým srdcom skamenieme celý

Forrest Gump
– Život je zhmotnený stav mysle/vedomia.

Nosso Lar
– Život po smrti alebo po vytelesnení.

Blueberry
– Ako zmenené stavy vedomia môžu pomôcť zbaviť sa zatlačených emócií.

Cloud Atlas
– Prepojenosť inkarnácií.

Inception
– Prepojenie podvedomia, snov a bdelého stavu.

Lucy
– Naše možnosti, keď sa naučíme lepšie komunikovať s naśím podvedomím.

Mr. Nobody
– Aký by sme mohli mať život, keby pozornosť nášho vedomia preskakovala medzi rôznymi pravdepodobnostami v živote – vedome by sme žili zároveň niekoľko životov. Čas neexistuje, len pravdepodobnosti, ktorým venujeme pozornosť.

Peaceful Warrior
– Sila prítomného okamihu = kontrola nad pozornosťou.

Push
– Naše prirodzené schopnosti, ktoré si nerozvíjame.

Doctor Strange
– Zmenené stavy vedomia a boj so spodnými svetmi.

The Legend Of Tarzan
– Vplyv našej mysle na biológiu tela. (Dieťa sa učí pozorovaním okolia.)

The Celestine Prophecy
– Naše možnosti, keď začneme žiť v prítomnom okamihu

La belle verte
– Absurdity našej spoločnosti.

The Chosen One
– Poukazuje na prepojenosť všetkého života a pokritectvo moderných náboženských dogiem.

Welcome to Dongmakgol
– Absurdita vojny.

You Don’t Mess with the Zohan
– Absurdita vojny a nenávisti.

Matrix
– Ako sú ľudia bez emocionálnej inteligencie využívaný ako zdroj energie pre iné formy života (spodné svety).

John Carter
– Ako spodné svety manipulujú cez vojnu a utrpenie civilizácie na rôznych planétach.

They Live
– Ako ľudstvo manipulujú spodné svety.

Sirius
– Dôkazy mimozemských civilizácií.

The Big Short
– Ako banky manipulujú ľudí cez finančný systém.

Big Stan
– Nefunkčnosť vezníc a zneužívanie vezňov. Vezenské prostredie často nerieši príčiny, ale naopak zhoršuje charakter.

P.K.
– Absurdita náboženstiev a ich vzájomná nenávisť.

3 Idiots
– Ži svoj život a nie život niekoho iného

The Little Hours
– Ľudia v náboženských dogmách sa často len pretvarujú, že sú lepší ako ostatný.

Avatar
– Ako naša civilizácia ničí pralesy a krásy prírody kvôli ilúzií materiálneho bohatstva.

Mune guardian of the moon
– Ako spodné svety dokážu lichôtkami alebo provokáciou vzbudiť v bytostiach bez emocionálnej kontroly temnotu a zneužiť ich vo svoj prospech.