Poznanie Referencie Filmy FAQ

Čomu častejšie venujete pozornosť?

Okoliu, spomienkam a predstavám, ktoré nechcete, alebo okoliu, spomienkam a predstavám aký život chcete mať?
Hneď ako si odpoviete sa pozrite okolo seba a uvidíte, že váš život je výsledkom tejto odpovede.

Čomu sme venovali v minulosti pozornosť, sa stalo naším zvykom. Naš život je výsledkom týchto zvykov.
Keď pozornosť venujeme okoliu, ktoré je výsledkom naších zvykov a podľa toho sa cítime aj myslíme, tak sme v zajatí minulosti a náš život sa nemení.

Equilibrium je tréning, ktorý nás z takéhoto kolotoču vyslobodí a nauči nás:

 • Eliminovať stres.
 • Posilniť imunitný systém.
 • Byť prirodzený a sám sebou.
 • Sebadôvere a sebadisciplíne.
 • Rozumieť životu a svetu okolo nás.
 • Zbaviť sa strachu a dostať sa do vnútornej sily.
 • Oslobodiť sa od rôznych nagatívnych presvedčení, zvykov, chorôb, tráum, zatlačenýcch emócií a pod.
 • Byť schopný žiť svoje vlastné sny, nie len o nich premýšľať.
 • Rozvíjať si rôzne zabudnuté schopnosti.
 • Žiť v radosti, láske, zdraví a hojnosti.
 • Spoznať zmysel života.
 • A mať veľa zábavy v procese 🙂
 „Vo svojej hrudi si nosíš nebo i Zem a všetko čo zbadáš, sa síce zdá byť vonku, ale je to v tebe, v tvojej imaginácií, ktorej tento smrtelný svet, je len tieňom.“
— William Blake

TRÉNING DUCHA
cítenie – meditácia
 • rozvoj endokrinnej sústavy (energetických centier)
 • zušlachtenie osobnosti
 • emocionálna inteligencia
 • rozvoj schopností

TRÉNING MYSLE
myslenie – pochopenie
 • rozvoj nervovej sústavy
 • demistifikácia duchovna
 • pohľad modernej vedy
 • neurobiológia
 • kvantová fyzika

TRÉNING TELA
prekrvenie – pohyb a dych
 • rozvoj kardiovaskulárnej sústavy
 • dýchacie techniky
 • zdravie, sila, flexibilita
 • zvýšená regenerácia
 • viac energie

Keď očistíme telo od rôzneho odpadu, tak umožníme nervovej sústave sa obnoviť do optimálneho stavu. Cez takéto telo dokáže naše vedomie prejaviť svoj potenciál a staneme sa „superčlovekom“, ktorý dokáže realizovať svoje predstavy jednoducho. Ako hovorí staré príslovie: „V zdravom tele zdravý duch.“

„Byť osvietený znamená byť šťastný, zdravý a silný.“
— Wim Hof

Moje zásady v živote:

 • Každému prajem len to, čo by som prial aj sebe.
 • Zmyslom nieje teoretické poznanie, ale praktické umenie žiť.
 • Nesnažím sa meniť okolie a druhých, ale mením svoje presvedčenia.
 • Kto ovláda svoju predstavivosť, myšlienky a emócie, ovláda svoj život.
 • Účel materiálnej hojnosti je život zjednodušovať, nie sa stať jej otrokom.
 • Venujem pozornosť len tým myšlienkam, faktom a predstavám, ktoré vo mne vzbudzujú dobrý pocit.
 • Skutočnú hodnotu májú vzťahy. Vzťah k sebe a druhým. Len tie nám ostanú po opustení fyzického tela.
 • Každý nadobúda skúsenosti na základe vlastných presvedčení a preto nepreberám cudzie skúsenosti, ktoré by ma obmedzovali.
 • Nikdy nezaspávam v zlom pocite, pretože ten posledný pocit v ktorom zaspávame sa nahráva do podvedomia, z ktorého sa nám tvoria ďaľšie dni.

„Žiadnu situáciu nezmeníte v tom istom stave mysle, v ktorom vznikla – rovnaké myšlienky vedú k rovnakým rozhodnutiam, rovnaké rozhodnutia k rovnakým skúsenostiam, rovnaké skúsenosti k rovnakým emóciám a tie vedú znovu k rovnakým myšlienkam.“
— Dr. Joe Dispenza

„Zmeň pohľad na seba a automaticky zmeníš svet v ktorom žiješ. Nesnaž sa meniť ľudí, oni sú len poslami, ktorý ti hovoria ako sa vnímaš.
Prehodnoť seba a oni ti potvrdia zmenu.”
— Neville Goddard

Svet je projekciou naších presvedčení. Preto je snaha meniť vonkajší svet a ten nie vnútorný, ktorým su naše presvedčenia, zvyky a očakávania, príčinou neúspechu. Po vykonaní takejto vnútornej zmeny sa zmení naša osobnosť. To ako vnímame samích seba, ako sa cítime a ako myslíme. Do života nám začnú postupne chodiť udalosti a sitúacie zodpovedajúce našej novej osobnosti. Podľa naších nových očakávaní. V takejto zmene nám bránia rôzne presvedčenia z výchovy a okolia. Napr. zatlačené emócie, traumy, chronické tažkosti, nedostatočná sebadôvera a pod. Ich odstránenie si vyžaduje len tréning.

„Tí, ktorí snívajú cez deň, sú si vedomí mnohých vecí, ktoré uniknú tým, čo snívajú len v noci.“
— Edgar Allan Poe

Tréningom môžete zmeniť svoju osobnosť. Zistíte, že všetky odpovede na svoje otázky nájdete v sebe. Postupne sa budete vedieť rozhodovať, konať a myslieť slobodne. Et voila! Vrátite sa k prirodzenej radosti, sile a zdraviu s ktorým ste sem ako malé deti prišli.